برای استفاده از کوپن های تخفیف فروشگاه کالای مورد نظر را انتخاب کرده و پس از بررسی جزئیات سفارش خود در قسمت ثبت کوپن کد مربوطه را وارد نموده و گزینه ثبت کوپن را انتخاب نمایید. مبلغ کوپن از مبلغ نهایی سفارش کسر خواهد شد.

۱- لطفا در هنگام ورود کوپن از صحت ورود کد اطمینان حاصل نمایید.
۲- کوپن های تخفیف فقط یک بار قابل استفاده می باشد.
۳- کوپن های تخفیف منحصر به هر مشتری می باشند.
۴- در هر ثبت سفارش فقط یک کوپن تخفیف قابل استفاده بوده و امکان ترکیب دو یا چند کوپن وجود ندارد.
۵- مبلغ کوپن تخفیف از مبلغ قابل پرداخت سفارش شما کسر خواهد شد. ۶- لطفاً توجه داشته باشید هر کوپن دارای یک مبلغ حداقل خرید نمی باشد.