مواد کمکی

2 مورد

تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست
  1. سفیدکننده الیاف پنبه سیس آرنگ

  2. نفوذ دهنده سیس آرنگ

2 مورد

تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست
whatsapp-chat

امور فروش و پشتیبانی تخصصی

کارشناسان رنگ بازار آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.