رﻧﮓ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺳﻮﭘﺮﻟﻮﮐﺲ

کد کالا
RB000626
موجود در انبار
.اﯾﻦ رﻧﮓ از ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن و ﭘﺮﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﺳﻨﺒﺎده ﺧﻮري ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، ﮐﻤﮏ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ، ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

قابل توجه خریداران محترم:

  • تمامی قیمت های عمده فروشی توسط تولید کنندگان ارائه شده است.
  • جهت دسترسی به لیست قیمت تامین کنندگان ثبت نام نمائید.
  • به قیمت نهایی سبدخرید 9% ارزش افزوده محاسبه و فاکتور فروش ارائه میگردد.

سوپررنگ

کارخانجات تولیدی سوپررنگ (سهامی عام) از سال 1344 به عنوان کارخانه فعال رنگسازی در ایران شروع به بهره برداری نموده است . این شرکت تا سال 1357 تحت لیسانس شرکت DFL دانمارک فعالیت میکرده و پس از انقلاب با استفاده از متخصصین داخلی و بهبود فرمولاسیون های خود, موفق گردید که محصولات متنوعی را با کیفیت بسیار بالا به بازار عرضه نماید. امروزه بخشی از محصولات این شرکت مورد استقبال جهانی واقع شده است و این شرکت هر ساله حجم وسیعی از تولیدات خود را به کشورهای مختلف صادر می نماید.
رﻧﮓ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺳﻮﭘﺮﻟﻮﮐﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﯾﻊ رﻧﮕﺴﺎزي و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ آب و ﻫﻮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻧﮓ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺘﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارد ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺮاﯾﻤﺮ اوﻟﯿﻪ رﻧﮓ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ روي ﺑﺘﻮﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﻄﺢ اوﻟﯿﻪ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد.
کد کالا RB000626
بارکد RBC2557
وزن (کیلوگرم) 1.000000
کشور سازنده ایران
تولید کنندگان سوپرلوکس
شرایط نگهداری محتویات ظرف را در محیط خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید و با تهويه مناسب نگهداری نمائید. بعد از مصرف، درب ظرف را محکم ببندید . مدت انبارداري در شرايط فوق حداکثر 30 ماه مي باشد.
نکات ایمنی در هنگام اعمال رنگ، از تهویه و ماسك مناسب استفاده نموده و در صورت امکان دربها و پنجره ها را باز بگذارید. دستها را پس از استفاده بشوئید. در صورت تماس با چشم ( پس از شستشو با مقدار زياد آب) و يا بلعيده شدن به مراكز پزشكي مراجعه گردد.
موارد کاربرد ﻣﯽ ﺗﻮان از آن در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
زمان اعمال لايه بعدي حداقل 16 ساعت
امتیاز شما
ارسال رایگان
سفارشات بالای 10 میلیون در تهران و برای شهرستان تا باربری
7 روز ضمانت بازگشت
ضمانت اصل بودن کالا
پرداخت در محل
بصورت نقدی و کارت
پشتیبانی تلفنی و آنلاین
هفت روز هفته

محصولات بیشتر از این برند