Promo 1Promo 2

رنگ های ضد خوردگی

6 مورد

تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست
 1. پوشش اپوکسی با دانه های شیشه ای

  تماس برای قیمت
 2. آستری زینک فسفات بر پایه اپوکسی رسپاد

  تماس برای قیمت
 3. آستر زینک فسفات آلکیدی رسپاد

  تماس برای قیمت
 4. رنگ اپوکسی کولتار رسپاد

  تماس برای قیمت
 5. آستری زینک کرومات بر پایه آلکید رسپاد

  تماس برای قیمت
 6. آستری اپوکسی پلی آمید غنی از روی رسپاد

  تماس برای قیمت

6 مورد

تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست