تینر پلی ارتان ارکو

کد کالا
RB0742-1
موجود در انبار
رنگسازی erco یکی از بهترین تولیدکننده رنگ های صنعتی و چوب در دنیا میباشد که دارای محصولاتی با کیفیت و دوام بالا میباشد.

قابل توجه خریداران محترم:

  • به دلیل شیوع کرونا تمامی کالاهای ارسالی طبق پروتکل وزارت بهداشت ضدعفونی میگردد.
  • قیمت تک فروشی قیمت درج شده روی کالا می باشد.
  • تمامی قیمت های عمده فروشی رنگ توسط تولید کنندگان ارائه شده است.
  • جهت دسترسی به قیمت های ویژه رنگ فروشان و توزیع کنندگان ثبت نام نمائید.
  • به قیمت نهایی سبدخرید 9% ارزش افزوده محاسبه و فاکتور رسمی ارائه میگردد.
  • رنگ فروشان محترم جهت سفارش کلی نیاز به ارائه مجوز اتحادیه می باشند.

erco

Ece Boya یکی از شرکت های برجسته در ترکیه در پوشش و تولید رزین با نام تجاری Erco است که در سال 1982 تاسیس شد. استراتژی این شرکت بر اساس مطالعات دقیق تحقیق و توسعه برای توسعه فن آوری های جدید، ارائه راه حل ها با پیش بینی نیازهای صنعت و داشتن یک مارک تجاری جهانی است.
تینر ﭘﻠﯽ اورﺗﺎن ﺟﻬﺖ رﻗﯿﻖ ﺳﺎزي رﻧﮕﻬﺎي ﭘﻠﯽ اورﺗﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل رﻧﮓ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﯿﻨﺮ ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﺸﻮي اﺑﺰار رﻧﮓ آﻣﯿﺰي و اﺳﭙﺮي ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
کد کالا RB0742-1
بارکد RBC6044
وزن (کیلوگرم) 4.0000
کشور سازنده ایران
تولید کنندگان erco
شرایط نگهداری ﺗﯿﻨﺮ ﻓﻮق را در ﻇﺮف درﺑﺴﺘﻪ، دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و در ﺟﺎي ﺧﻨﮏ و ﺧﺸﮏ ﺑﺎ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، دور ازﻣﻮاد اﮐﺴﻨﺪه، ﻣﻮاد ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ و اﺳﯿﺪی ﻗﻮی ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﻇﺮوف ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﯿﻨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺗﺮاوش ﻧﮑﻨﻨﺪ .در ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری از ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر ﺧﻮدداری
مقدار پوشش در سطح طبق دستورالعمل تولیدکننده
نقطعه اشتعال طبق دستورالعمل تولیدکننده
نکات ایمنی . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻬﻮاً ﺗﯿﻨﺮ آﺷﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ، ﺳﻌﯽ در ﺑﺮﮔﺸﺖ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ، ﭘﺲ از ﻧﻮﺷﯿﺪن ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﺘﻬﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ آب ﺗﻤﯿﺰ آن را ﺷﺴﺘﻪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﺘﻬﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ آﻧﺮا ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن 15اﮔﺮ ﺗﯿﻨﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪ، ﺑ
امتیاز شما
ارسال رایگان
سفارشات بالای 10 میلیون در تهران و برای شهرستان تا باربری
7 روز ضمانت بازگشت
ضمانت اصل بودن کالا
پرداخت در محل
بصورت نقدی و کارت
پشتیبانی تلفنی و آنلاین
هفت روز هفته